ClaassenGestalt

Dick Claassen
Verschurestraat 1-F
1222 CL Hilversum

Meer informatie of aanmelden?

Bel 06 267 521 08


dick

Wat is gestalttherapie

Volgens de gestalttherapie ben je als mens onlosmakelijk verbonden met je omgeving, bijvoorbeeld partner, familie, vrienden of collega’s. Het contact, dat je ervaart in deze relaties, staat in de gestalttherapie centraal, evenals het contact dat je ervaart met jezelf. Gestalttherapie wordt daarom ook wel de therapie van het contact genoemd.

Problemen ontstaan volgens de gestalttherapie wanneer het contact is verstoord en wanneer je niet in staat bent om dat contact te herstellen. Deze opvatting verschilt van andere vormen van psychotherapie, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Gewaarzijn

Het doel van de gestalttherapie is het ontwikkelen van gewaarzijn. Gewaarzijn betekent ervaren wat je denkt en voelt. Meer gewaarzijn verhoogt het aantal mogelijkheden om met problemen om te gaan. Door het ontwikkelen van gewaarzijn kan je ook je verlangens en behoeftes gaan herkennen.

Wanneer je kiest voor gestalttherapie, merk je dat de therapeut stilstaat bij je problemen en de nadruk legt op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe je er mee omgaat.

De aandacht is vooral gericht op wat je zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Je wordt uitgenodigd om je gewaar te worden van wat er is. Wat dat ook is. Geen analyse, geen programma, geen morele principes staan het beseffen in de weg. Er is wat er is. Je zult dat in de eerste plaats lijfelijk merken, en met je zintuigen. Je pijnlijke nek zal je opvallen, of de leegte binnenin, of de kolkende gedachtenstroom in je hoofd.

De gestalttherapeut helpt je zo bij het doorleven en verwoorden van je persoonlijke ervaringen om dichter bij je beleving te komen. Therapie is niet alleen praten over jezelf, het is ook voelen en ervaren. Gestalttherapie is niet enkel zwaar, het is ook verlichtend, humorvol, prikkelend. De gestaltvisie is optimistisch.

Hier en nu

Gestalttherapie neemt het hier en nu als uitgangspunt. Redeneren en analyseren staan hierbij gewaarzijn en zelfervaring in de weg. Daarom wordt er gekeken naar hoe je je probleem ervaart, in plaats van te kijken naar het waarom van je probleem.

Geheel

De gestalttherapie ziet de mens als een geheel. Het Duitse woord ‘Gestalt’ betekent dan ook gestalte of 'geheel'. Dat wil zeggen dat de gestalttherapie zich niet wil focussen op gedachten, gevoelens of handelen apart. Ze vertrouwt erop dat alle gewaarwordingen van zintuigen, gevoelens en gedachten, niet toevallig of te scheiden zijn. Ze gelooft dus niet in opsplitsingen zoals geest en lichaam, ik en de ander, verleden en heden. Alles hangt met alles samen en vormt een zinvol geheel. De gestalttherapie richt zich op het verbeteren van het contact met jezelf en met je omgeving. Dan kun je jezelf weer als een eenheid, een geheel ervaren.

Effect van gestalttherapie

Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid om je gevoelens, je denken en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een bepaald gebied van je leven beter gaat, zal verbetering op andere terreinen vaak gemakkelijker zijn. Je zult beter je eigen verantwoordlijkheid kunnen nemen en keuzes maken die bij je passen. Je zult meer energie ervaren en merken dat je zelf weer verder kunt.